Vilkår:
Feedback selger varer kun til bedrifter, offentlige etater, registrerte idrettsforeninger, foreninger og organisasjoner.
Oppgitte priser er eks mva.
Tilbud: Mønsterkort: Kr. 695,- ( Før kr. 990,-)
Oppstart under 50 stk. Kr. 395,-
Det er en minste bestillingsgrense for de fleste produkter.
Det tas forbehold om leveringsavvik på +/- 10 % av bestilt antall for enkelte produkter.
Om ikke annet er nevnt tilkommer kostnader for evt. logopåføring
Betalingsbetingelser: Pr. 10 dager.
Force majeure
Force majeure som krig, streik, blokader, naturkatastrofer o.l. og som ligger utenfor partenes kontroll fritar Feedback AS fra ansvar for mislighold.
Reklamasjon:
Feil og mangler på leverte varer må meddeles oss skriftlig innen 7 dager etter mottak av varer.